skip to Main Content

Ο Δήμος Γαύδου, θέτει από σήμερα, 23 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ.

Με τον Κανονισμό στοχεύουμε να  καθοριστούν οι προϋποθέσεις υδροδότησης από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, οι σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των προτεινόμενων διατάξεων. Τα σχόλια και οι προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται εντός την καθορισμένης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (dimos@gavdos.gr) ή με fax (2823043031) ή τηλεφωνικά (6945100393) και θα αναρτώνται στη καρτέλα της διαβούλευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, και ώρα 16:00.

Η Δήμαρχος Γαύδου

Λ. Στεφανάκη

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό του οποίου η χρήση πρέπει να γίνεται με σύνεση και να διέπεται από κανόνες που θα εξασφαλίζουν την ποιοτική και ποσοτική επάρκεια του. Ως κοινωνικό αγαθό, ο Δήμος αναλαμβάνει απλά την διαχείριση και διανομή του στους καταναλωτές χωρίς να μπορεί:

α) Να κερδοσκοπεί από τις χρεώσεις των λογαριασμών κατανάλωσης. Οι χρεώσεις θα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες διαχείρισης και διανομής του νερού.

β) Να ασκεί πολιτικές ξένες ως προς την ύδρευση των καταναλωτών χρησιμοποιώντας ως μέσο πίεσης την υδροδότηση ακινήτων.

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών Κανονισμός Ύδρευσης καθορίζει τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, τις σχέσεις ύδρευσης του Δήμου με τους καταναλωτές σε θέματα που αφορούν τη χορήγηση νερού καθώς και παρεπόμενα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις σχέσεις αυτές.

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

 

Άρθρο 2

Ιδιοκτησία του δικτύου ύδρευσης

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης, οι δεξαμενές και οι γεωτρήσεις ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης. Τα τμήματα των σωληνώσεων για την παροχή νερού στους καταναλωτές, μετά τον υδρομετρητή είναι ιδιοκτησίας τους και αυτοί ευθύνονται για την συντήρηση και την επισκευή τους.

 

Άρθρο 3

Σύνδεση ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης

 1. Η υδροδότηση των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ κ.λ.π.), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες), καθώς και τα στοιχεία του παραλήπτη της ειδοποίησης πληρωμής του τέλους ύδρευσης. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Η υδροδότηση, κτισμάτων εκτός οικισμών, θα γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και ύστερα από έκθεση ελέγχου και αυτοψίας που θα διενεργείται από τον Δήμο για να διαπιστώνεται ότι για το εν λόγω ακίνητο παρέχεται η δυνατότητα υδροδότησης του με βάση τη νομοθεσία περί υδροδότησης.
 2. Για την υδροδότηση ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης σε περιοχές εκτός οικισμού και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ή τους ενδιαφερόμενους αίτηση και εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά δυνατόν, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης δύναται οι ενδιαφερόμενοι, κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις υδροδότησης, να προβούν μόνοι τους στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης, για την υδροδότηση των ακινήτων τους με μελέτη και επίβλεψη του Δήμου και με έξοδα των ιδίων. Σε κάθε περίπτωση το δίκτυο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου.
 3. Η σύνδεση των νέων οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης θα γίνεται μετά την διαπίστωση ότι οι εργασίες κατασκευής έχουν ξεκινήσει και εφόσον έχουν υποβληθεί τα σχετικά δικαιολογητικά και έχει πληρωθεί το αναλογούν τέλος σύνδεσης.
 4. Η σύνδεση των παλαιών κτισμάτων θα γίνεται μετά την υποβολή στον Δήμο των σχετικών δικαιολογητικών (βεβαίωση μηχανικού για σύνδεση με τα δίκτυα) και την πληρωμή του αναλογούντος τέλους συνδέσεως.
 5. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις θα υδροδοτούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (αριθμός κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης).

 

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά

 Για την σύνδεση των νέων οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:

 • Τίτλος ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η αίτηση να γίνει από έναν από τους ιδιοκτήτες ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ακινήτου έναντι του Δήμου.
 • Η προσκόμιση θεωρημένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας με την απαιτούμενη έγκριση υδροδότησης εκ μέρους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.
 • Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία του καταναλωτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού, κάθε επόμενη τροποποίησή του καθώς και την νομοθεσία περί υδροδότησης ακινήτων.
 • Για τη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης παλαιών κτισμάτων απαιτείται τίτλος ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, στην οποία θα αναφέρεται ότι το κτίσμα είναι παλαιό και κατοικήσιμο. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η αίτηση να γίνει από έναν από τους ιδιοκτήτες ο οποίος αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του ακινήτου έναντι του Δήμου.

 

Άρθρο 5

Δικαίωμα Σύνδεσης

Κάθε ακίνητο υδροδοτείται από μία (1) και μόνο παροχή. Εξαιρούνται ακίνητα στα οποία διαμένουν δύο (2) η περισσότερες οικογένειες καθώς και περιπτώσεις όπου τα ακίνητο χρησιμοποιείται και ως επαγγελματική στέγη. Στις περιπτώσεις αυτές εγκρίνεται η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός (1) υδρομέτρου ανάλογα με τις χρήσεις του ακινήτου.

 1. Για την υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου χρηματικό ποσό, ως δικαίωμα σύνδεσης. Το ύψος του ποσού  καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Για ακίνητο το οποίο έχει υδροδοτηθεί στο παρελθόν, αλλά έγινε προσωρινή διακοπή, το κόστος επανασύνδεσης είναι το ήμισυ του δικαιώματος σύνδεσης και προκαταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου.
 3. Το δικαίωμα σύνδεσης μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οποτεδήποτε.
 4. Το κόστος χρήσης υδρομέτρου συμπεριλαμβάνεται στο λογαριασμό.
 5. Οι εργασίες και τα υλικά τοποθέτησης των υδρομετρητών, βαρύνουν τον καταναλωτή και θα γίνονται κατόπιν υποδείξεως και επίβλεψης τεχνικού.
 6. Απαγορεύεται ρητώς η υδροδότηση ποιμνιοστασίων και λοιπών επαγγελματικών χώρων που δεν διαθέτουν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και δεν πληρούν τις υγειονομικές διατάξεις.

 

 Άρθρο 6

Αυθαίρετη Σύνδεση

 1. Κανείς δεν δικαιούται να έχει παροχή νερού, εάν αυτή δεν είναι δηλωμένη στο Δήμο, όπως αυτό προκύπτει από το βεβαιωτικό κατάλογο του προηγούμενου τετραμήνου.
 2. Από την ισχύ του παρόντος, σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης θα διακόπτεται η παροχή, χωρίς καμιά ειδοποίηση του παραβάτη, κατόπιν βεβαιώσεως από την Επιτροπή της επόμενης παραγράφου, και θα επιβάλλεται με απόφαση Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο. Το ύψος του ποσού καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 7

Ενστάσεις-Εκδίκαση Ενστάσεων

1.Μέχρι σήμερα και από την εμπειρία λειτουργίας των Κανονισμών άλλων Δήμων αποδείχθηκε ότι υπάρχουν παρεκκλίσεις κατά την εφαρμογή τους που οφείλονται σε διάφορους λόγους, όπως σε παρερμηνείες των διατάξεων από τους εμπλεκόμενους, ή παράλειψη ενεργειών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας των υπηρεσιών ύδρευσης και τη μη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Για τον λόγο αυτό και άλλους παρόμοιους καθώς και για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της Ύδρευσης στο νησί, αλλά και για την αποφόρτιση εργασιών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, συστήνεται Επιτροπή με την επωνυμία «Επιτροπή Ενστάσεων και Τήρησης Κανονισμού Ύδρευσης» αποτελούμενη λόγω παρούσας στελέχωσης του Δήμου, από:

1) Το Δήμαρχο

2) Έναν αντιδήμαρχο ή δημοτικό σύμβουλο

3) Τον υδρονομέα**

* Θα αντικατασταθεί σε περίπτωση στελέχωσης του Δήμου με τεχνικό προσωπικό.

** Αν δεν υπηρετεί υδρονομέας θα ορίζεται δημοτικός σύμβουλος με απόφαση Δημοτικού    Συμβουλίου.

 1. Η σύσταση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση Δημάρχου και η θητεία της μπορεί να διαρκέσει από ένα (1) ή έως πέντε (5) έτη. Με απόφαση του Δημάρχου για την σύσταση της Επιτροπής, ορίζεται ο Πρόεδρος αυτής, τα μέλη και το μέλος που εκτελεί χρέη Γραμματέα. Σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία υπογράφουν όλα τα παριστάμενα μέλη. Η συνεδρίαση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Επιτροπής προς τα μέλη αυτής με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 105 παρ. 1 του Ν.3463/06 και το 75 του Ν.3852/2010.
 2. Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η εξέταση των αιτήσεων των υδροληπτών που αφορά στις διατάξεις του παρόντος, αντιρρήσεις χρεώσεων ή επίλυσης οικονομικών διαφορών. Για την εξέταση τέτοιων αιτημάτων μπορεί να παρίσταται και ο Δημότης του οποίου εξετάζεται το αίτημα. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι γνωμοδοτικός και συμβουλευτικός και οι αποφάσεις της δεν αποτελούν δέσμευση για την λήψη απόφασης από τα αρμόδια θεσμικά όργανα. Η Επιτροπή μπορεί να γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά την Ύδρευση εφόσον της ζητηθεί από το Δήμαρχο ή άλλα αρμόδια όργανα του Δήμου.

Για την λήψη απόφασης που αφορά θέματα οικονομικών διαφορών, μειώσεις χρέωσης λογαριασμών κλπ, λαμβάνεται υπόψη η διαδικασία που ακολουθείται για την λειτουργία της αντίστοιχης Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών. Απόσπασμα του Πρακτικού με το οποίο εξετάστηκαν αιτήματα αντίρρησης χρεώσεων, μειώσεις, διαγραφές και κάθε άλλη οικονομική διαφορά των υδροληπτών που αφορά σε θέματα ύδρευσης, υποβάλλεται στο αρμόδιο θεσμικό όργανο για έγκριση. Καμία απόφαση της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι εκτελεστέα αν δεν εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

 1. Ο υδρολήπτης, για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσής του, μπορεί να υποβάλλει ένσταση, μέσα στην αναγραφόμενη προθεσμία πληρωμής του λογαριασμού του. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει το ύψος του παραβόλου για τον επανέλεγχο του υδρομετρητή. Το ποσό του παραβόλου θα επιστρέφεται στον καταναλωτή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι πράγματι καταμετρώνται ποσότητες νερού χωρίς αυτές να παρέχονται πραγματικά (μέτρηση διερχόμενου αέρα από το δίκτυο.

Οι ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή τους. Μπορεί με απόφαση του να ανασταλεί η πληρωμή των λογαριασμών μέχρι την εκδίκαση της ένστασης.

Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ότι το λάθος οφείλεται σε λανθασμένη λήψη ένδειξης ή διαρροή χωρίς υπαιτιότητα του υδροδοτούμενου θα πρέπει πριν την επιδιόρθωση να ενημερώσει άμεσα το δήμο και να συντάξει  σχετική έκθεση που θα αιτιολογεί την εισήγησή της. Σε περίπτωση που συντρέχουν λόγοι διαγραφής ποσού, η απόφαση-εισήγηση της Επιτροπής θα υποβάλλεται στο αρμόδιο όργανο για τελική έγκριση.

 

Άρθρο 8

Επανασύνδεση

Σε περίπτωση επανασύνδεσης της υδροδότησης που διακόπηκε, είτε για παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού είτε λόγω οφειλής τελών ύδρευσης, το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στο διπλάσιο του τέλους αρχικής σύνδεσης και καταβάλλεται πριν την επανασύνδεση. Η επανασύνδεση του υδρομετρητή θα γίνεται μετά την εξόφληση του ποσού ή τη πληρωμή της πρώτης δόσης σε περίπτωση διακανονισμού. Σε περίπτωση που ακολουθηθεί η διαδικασία του διακανονισμού και μείνει απλήρωτη δόση, τότε αυτόματα γίνεται και πάλι αφαίρεση του υδρομετρητή με την διαφορά ότι για να γίνει επανασύνδεση του θα πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ το ποσό που είναι χρεωμένο και ξανά το ποσό του τέλους επανασύνδεσης.

Επανασύνδεση δεν επιτρέπεται αν υπάρχουν οφειλές ή δεν έχουν ρυθμιστεί οι οφειλές.

  

Άρθρο 9

Εργασίες και υλικά σύνδεσης

 1. Οι εργασίες που είναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, εκτελούνται από το Δήμο, εφόσον διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, είτε από τον ίδιο τον καταναλωτή μετά από έγκριση και με την επίβλεψη του Δήμου.
 2. Σε περίπτωση που οι εργασίες σύνδεσης γίνουν από τον καταναλωτή, αυτός θα είναι υπεύθυνος για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου του δικτύου όδευσης του δικτύου ή της παροχής του. Σε περίπτωση μη αποκατάστασης θα του καταλογίζεται η δαπάνη.
 3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη. Όλες οι παροχές σύνδεσης και τα υδρόμετρα θα έχουν διατομή ½ ίντσας και σε ειδικές περιπτώσεις που θα απαιτούνται μεγαλύτερες διατομές θα γνωμοδοτεί η Επιτροπή και αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 10

Επισκευή και συντήρηση δικτύου ύδρευσης.

 1. Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης, γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.

 

Άρθρο 11

Τέλος Ύδρευσης

 1. Τα τέλη ύδρευσης είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των υπενδεδυμένων κεφαλαίων.
 2. Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959.
 3. Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται κάθε τετράμηνο καθώς και όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο.
 4. Ο Δήμος υποχρεούται να δίδει ακριβή στοιχεία στον καταναλωτή, κάθε φορά που θα γίνεται μέτρηση, για την ποσότητα του νερού που έχει καταναλώσει και το ύψος του ποσού που οφείλει να πληρώσει.
 5. Ο καταναλωτής μπορεί να προβαίνει σε ένσταση εάν δεν αποδέχεται αυτά τα στοιχεία, η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή του άρθρου 7 η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
 6. Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να συμβουλευθεί τον οποιονδήποτε εμπειρογνώμονα κατά την κρίση του, για την ασφαλέστερη και ακριβέστερη μέτρηση του υδρομετρητή.
 7. Εκτός από τα τέλη κατανάλωσης νερού οι καταναλωτές θα πληρώνουν και πάγιο τέλος χρήσης υδρομέτρου ανά τετράμηνο. Το ύψος του παγίου θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση αρχικής σύνδεσης στη διάρκεια τετραμήνου, ο καταναλωτής θα πληρώνει εξ ολοκλήρου το πάγιο τέλος ύδρευσης.

 

Άρθρο 12

Τεκμαρτή κατανάλωση.

Ως τεκμαρτή κατανάλωση ορίζεται η κατανάλωση του αντίστοιχου τετραμήνου προηγούμενου έτους.

Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά ή δεν είναι δυνατή η ανάγνωση της μέτρησης ο Δήμος έχει το δικαίωμα να χρεώνει τον υδρευόμενο με τεκμαρτή κατανάλωση, με βάση στοιχεία που προκύπτουν από προηγούμενες καταναλώσεις.

 

Άρθρο 13

Ιεράρχηση υδρευτικών αναγκών

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής : Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών, των καταστημάτων και των τουριστικών εγκαταστάσεων και το πότισμα των ζώων. Αν υπάρχει πλεόνασμα διατίθεται για τις ανάγκες του λιμανιού και τέλος των δημοτικών ντουζ. Δεν διατίθεται το νερό της ύδρευσης για άρδευση.

 

Άρθρο 14

Διαδοχή καταναλωτή

Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για την μεταβολή, ο δε παλαιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές, από την κατανάλωση νερού καθώς και τα οφειλόμενα πάγια. Εάν κατά το χρόνο της μεταβολής, είχε διακοπεί η υδροδότηση, αυτή δεν επαναλαμβάνεται πριν εξοφληθούν πλήρως τα οφειλόμενα χρέη. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής ενός ακινήτου δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του για την καταβολή τελών ύδρευσης και παγίων τελών αυτά θα πληρώνονται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

Άρθρο 15

Ανώτατα όρια κατανάλωσης

Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα καθορισμού μεγίστου ορίου κατανάλωσης νερού ειδικά την θερινή περίοδο, σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης να προβαίνει ακόμα και στην διακοπή της παροχής.

1.Το ανώτατο όριο κατανάλωσης ύδατος για οικίες, καταστήματα, ξενοδοχεία κ.λ.π, θα καθορίζεται από το Δήμο, ανάλογα με τις διαθέσιμες ποσότητες ύδατος.

 1. Σε όσους υπερβαίνουν το ανώτατο όριο κατανάλωσης, επιβάλλεται την πρώτη φορά πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο και την δεύτερη φορά πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο της επί πλέον ποσότητας νερού που καταναλώθηκε.

 

Άρθρο 16

Υποχρεώσεις καταναλωτών

 1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώσουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων, σε περίπτωση δε σκόπιμης παράλειψης, υπόκεινται σε πρόστιμο και επιπλέον θα βεβαιώνεται σε βάρος τους, για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη, η ποσότητα του νερού, που είχε καταναλωθεί το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Απαγορεύεται η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και την επίβλεψη του Δήμου.
 3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λαμβάνεται νερό παρανόμως επιβάλλεται πρόστιμο στον λήπτη. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο για τον λήπτη διπλασιάζεται.
 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης κοντά στα φρεάτια υδατοπαροχής. Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η παραπάνω τοποθέτηση, θα εφαρμόζονται οι υγειονομικές διατάξεις. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.
 5. Αν για οποιοδήποτε λόγο υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει, με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.
 6. Οι υδρευόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αρμόδια όργανα του Δήμου, για την πραγματοποίηση των σχετικών ελέγχων, σε περίπτωση δε άρνησης, είναι δυνατή η διακοπή της υδροδότησης, ύστερα από απόφαση Δημάρχου.

 

Άρθρο 17

Διακοπές υδροδότησης

 1. Εκτός από τις περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις : Α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Β) Για τεχνικούς (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου, δεξαμενών κ.λ.π.). Γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
 2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, φροντίζει να ενημερώσει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δήμος σε αποζημίωση για βλάβες που ενδεχομένως προκαλέσουν στους καταναλωτές οι διακοπές ύδρευσης.
 3. Σε περίπτωση βλάβης κεντρικού δικτύου ύδρευσης, δεξαμενής ή αντλητικών συγκροτημάτων που οφείλεται σε ανωτέρα βία (κεραυνούς- σεισμούς κ.λ.π.) ο Δήμος δεν έχει ευθύνη άμεσης ενημέρωσης και ούτε αποζημίωσης των καταναλωτών.
 4. Ο Δήμος έχει τη δυνατότητα διακοπής παροχής νερού και αφαίρεσης του υδρομετρητή χωρίς την ειδοποίηση προς τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση που υπάρχει ληξιπρόθεσμο χρέος σε εκδοθέν λογαριασμό ή επί του συνόλου τρεχόντων λογαριασμών ποσού πάνω από τριακόσια (300,00€) ευρώ. Η επανασύνδεση του υδρομετρητή θα γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση αιτήσεως για αφαίρεση υδρομέτρου χρήσης παροχής από τον ιδιοκτήτη θα πρέπει πρώτα να πληρωθούν εφάπαξ οι όποιες οφειλές υπάρχουν και αφού δοθεί εγγράφως η εντολή εξόφλησης από την οικονομική υπηρεσία, θα πραγματοποιείται η αφαίρεση. Οφειλές ενοικιαστή βαρύνουν τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση φυγής του από το υδροδοτούμενο ακίνητο. Ο ενοικιαστής δεν έχει δικαίωμα αιτήσεως για διακοπή ή αφαίρεση του υδρομέτρου χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη, παρά μόνο σε περίπτωση που η αρχική παροχή ύδρευσης έχει γίνει από τον ίδιο, αφού πρώτα εξοφληθούν εφάπαξ όλες οι οφειλές. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής παροχής.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προσφύγει στα πολιτικά δικαστήρια έχοντας την απαίτηση πληρωμής των χρωστούμενων.

 1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς διακοπής υδροδότησης σε κάθε άλλη περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Από την διακοπή υδροδότησης λόγω ανεξόφλητων οφειλών υδροδότησης παροχών οικιών και μόνο, εξαιρούνται οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, όπως άνεργοι, άποροι, ανάπηροι και οι πάσχοντες από χρόνιες και ανίατες ασθένειες (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κ.λπ.). Για την τεκμηρίωση του καθεστώτος του υπόχρεου, προσκομίζονται στο Δήμο τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.

 

Άρθρο 18

Κατηγορίες παροχών.

α) Οι παροχές με βάση τη χρήση τους διακρίνονται σε:

1.Ύδρευσης

 1. Πυροσβεστικές
 2. Κτηνοτροφικές
 3. Προσωρινές ορισμένου χρόνου, για εργοταξιακή ή άλλη χρήση.

Οι πυροσβεστικές παροχές φέρουν πυροσβεστικούς κρουνούς, η θέση τους καθορίζεται από το Δήμο σε συνεργασία με την πυροσβεστική Υπηρεσία και τη Δασική Υπηρεσία και χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιάς. Δεν χορηγούνται παροχές για πότισμα αγρών, δενδροφυτειών, κήπων, πισίνων και για κάθε άλλη χρήση που δεν συνάδει με την έννοια της υδροδότησης κτίσματος.

Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση των παροχών για άλλο σκοπό πέραν αυτού για τον οποίο χορηγήθηκαν, αλλιώς ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη διακοπή υδροδότησης από την συγκεκριμένη παροχή, μετά από έκθεση του προσωπικού του Δήμου που είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών και απόφαση του Δημάρχου.

Ο Δήμος προβαίνει στην αυτεπάγγελτη κατάργηση των προσωρινών παροχών ορισμένου χρόνου, μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκαν και πάντως με τη συμπλήρωση 1 έτους από τη χορήγησή τους.

Η χρήση των παροχών αυτών μπορεί να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εφόσον προσκομισθούν από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου τα απαραίτητα δικαιολογητικά η με τεκμηριωμένη αιτιολογία ζητήσει την παράταση της.

Οι εργοταξιακές παροχές για ανέγερση οικοδομών τοποθετούνται στο στάδιο των εργασιών και χορηγούνται μετά την έκδοση οικοδομικής άδειας. Αποχαρακτηρίζονται από εργοταξιακές, δηλαδή προσωρινές, μετατρέπονται σε οριστικές μετά την υποβολή της οικοδομικής Άδειας θεωρημένης για το τελικό στάδιο εργασιών και μεταφέρονται στην οριστική θέση.

Οι εργοταξιακές παροχές που χορηγούνται για κατασκευή Δημοσίων και Δημοτικών έργων, καταργούνται μετά την αποπεράτωση των έργων.

 

Άρθρο 19

Υδρόμετρα

 1. Για κάθε υδρευόμενο χώρο (κατοικία, επιχείρηση, κ.λπ.), μπορεί να γίνεται ξεχωριστή παροχή και να χρησιμοποιείται ξεχωριστό υδρόμετρο.
 2. Προ του υδρομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής.
 3. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρο, που αποσκοπεί στην αποτροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκόμενου ύδατος ή στην διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται την διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου. Το ύψος του προστίμου καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για την προστασία και καλή λειτουργία του υδρομέτρου του.
 5. Τα υδρόμετρα θα σφραγίζονται από το Δήμο με μολυβδοσφραγίδες ή με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

 

Άρθρο 20

Χώρος υδρομέτρων

 1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε χώρο που να είναι εύκολα προσπελάσιμος και να ευρίσκεται στην είσοδο του οικοπέδου.
 2. Σε περίπτωση διέλευσης από τον χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης πρέπει να εφαρμόζονται οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Όταν απαιτείται μετατόπιση των ανωτέρω εγκαταστάσεων αυτό θα πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.

  

Άρθρο 21

Έλεγχος-Επισκευή και συντήρηση υδρομέτρων

Ο Δήμος ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστώσει απόκλιση από την συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή, επεκτείνεται, εάν είναι δυνατόν, στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι κατά την περίοδο, για την οποία πρόκειται να εκδοθεί ο λογαριασμός ύδρευσης, το υδρόμετρο δεν λειτουργούσε κανονικά ή υπάρχει αφανής διαρροή η χρέωση γίνεται με βάση την κατανάλωση του αντίστοιχου τετραμήνου του προηγούμενου έτους.

  

Άρθρο 22

Αντικατάσταση

Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από το Δήμο, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάζουν μη επιδιορθώσιμη βλάβη.

 

 Άρθρο 23

Επεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης

 1. Απαγορεύεται ρητώς στους πάντες, πλην του Δημάρχου, του Δημοτικού Συμβούλου που ορίζεται με απόφαση Δημάρχου και του υδρονομέα η επέμβαση στα δίκτυα ύδρευσης (εσωτερικό και εξωτερικό) και στους χώρους λήψης ύδατος (υδρομαστεύσεις, φρεάτια και δεξαμενές).
 2. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων, πέραν των ποινικών κυρώσεων, τιμωρούνται με πρόστιμο όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού.

 

Άρθρο 24

Όδευση Δικτύων Ύδρευσης

 1. Σε περιοχές εντός οικισμού η όδευση των δικτύων διανομής και μεταφοράς νερού θα γίνεται στους κοινόχρηστους χώρους του σχεδίου.
 2. Όπου δεν υπάρχει σχέδιο (πολεοδόμηση) η όδευση των ανωτέρω δικτύων θα είναι ελεύθερη.
 3. Σε περίπτωση μετατόπισης των δικτύων διανομής και μεταφοράς ύδατος από ένα οικόπεδο, λόγω ανέγερσης οικοδομής σε αυτό, θα υποβάλλεται αίτηση από τον ενδιαφερόμενο με αντίγραφο της οικοδομικής άδειας και η μετατόπιση θα γίνεται με δαπάνες του Δήμου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις που ζητείται μετατόπιση δικτύων, ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση προς το Δήμο, η οποία θα εξετάζεται για την ικανοποίηση ή μη του αιτήματος από την ως άνω αναφερόμενη Επιτροπή και η δαπάνη μετατόπισης θα βαρύνει τον ενδιαφερόμενο.

 

Άρθρο 25

Διευθέτηση παλαιών παροχών

Παλαιές παροχές που δεν πληρούν τα προβλεπόμενα εκ του παρόντος κανονισμού θα διευθετηθούν με ενέργειες του Δήμου.

 

Άρθρο 26

Καταβολή τελών και προστίμων

Τα πρόστιμα του παρόντος κανονισμού ύδρευσης καθορίζονται με πρόσφατη (από 1 έως 5 έτη) κανονιστική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Τα τέλη ύδρευσης και τα πρόστιμα, εφόσον βεβαιώνονται, θα αποστέλλονται προς είσπραξη στο Δημόσιο Ταμείο Χανίων. Εάν οι υπόχρεοι δεν εξοφλήσουν εντός δίμηνης προθεσμίας, θα διακόπτεται υποχρεωτικά η παροχή.

 

Άρθρο 27

Ειδικές περιπτώσεις

Ο Δήμος καταβάλει συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας του νερού και την διανομή του σε όλο το νησί στα πλαίσια των υδατικών συνθηκών και δυνατοτήτων. Δεν έχει καμία ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά είναι δυνατόν να προκύψει λόγω της ποιότητας από τη χρήση του νερού.

Σε περιπτώσεις που υπάρχουν προβλήματα υδροδότησης, όπως ανεπάρκεια νερού ή δικτύων κλπ., δύναται να χρησιμοποιούνται πηγές ύδρευσης των οποίων η ποιότητα του νερού δεν είναι σταθερή και κατάλληλη για πόση.

Σε ειδικές περιπτώσεις, που δεν προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, και για την παρούσα δημοτική περίοδο, θα αποφαίνεται η διαρκής ομάδα με αντικείμενο την «Αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης νερού» για την υποστήριξη της Δημάρχου στην άσκηση των καθηκόντων της που έχει συγκροτηθεί με την υπ΄αριθμ. 22/2020.

 

Άρθρο 28

Όποιος παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, τιμωρείται σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

 

Άρθρο 29

Ο κανονισμός αυτός ισχύει από τις δημοσιεύσεώς του κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 79 του N. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006).

Back To Top