skip to Main Content

Σε συνέχεια της έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων, ενημερώνουμε τους επιτυχόντες ωφελούμενους του κοινωφελούς προγράμματος ΟΑΕΔ Νο 2/2022, που θα προσληφθούν στον Δήμο Γαύδου, τα κάτωθι:

1) Η αποστολή του συστατικού σημειώματος καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική σάρωση στο email: dimos@gavdos.gr

2) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών περιγράφονται στο Kεφάλαιο 6 της Πρόσκλησης, καθώς και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ. Συνεπώς οι ωφελούμενοι πρέπει να συγκεντρώσουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και να τα αποστείλουν με ηλεκτρονική σάρωση στο email: : dimos@gavdos.gr.  Η μη υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισμό του ωφελούμενου. Επισημαίνεται ότι η ορθότητα των δικαιολογητικών είναι αποκλειστική ευθύνη του ωφελούμενου

3) Προς δική σας διευκόλυνση παραθέτουμε έντυπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υπόδειγμα αίτησης, καθώς και υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης, που πρέπει να συμπληρωθούν και να υπογραφούν από τους ωφελούμενους ώστε να αποσταλούν ηλεκτρονικά σαρωμένα στο email: dimos@gavdos.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είναι να σας έχει αποσταλεί από τον ΟΑΕΔ το συστατικό σημείωμα. Χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει καμία ενέργεια από την υπηρεσία μας. Συνεπώς όλα τα δικαιολογητικά θα επισυνάπτονται  σε ένα email συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα αφού πρώτα σαρωθούν ηλεκτρονικά.

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Back To Top