skip to Main Content

Λαμπάκης Μιχαήλ

Γεννήθηκε στα Χανιά το …… Ζει στη Γαύδο πολλά χρόνια και έχει εργαστεί πολλά χρόνια στο Δήμο Γαύδου με αποτέλεσμα να γνωρίζει άριστα τα ζητήματα του νησιού. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του 2019.

Του έχουν μεταβιβαστεί οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

α) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στο Δήμο.

β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στο Δήμο, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γαύδου.

Και τις παρακάτω καθ΄ ύλη αρμοδιότητες:

  1. Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.
  2. Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

– την τέλεση γάμων

– την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών

– τη λειτουργία των ΚΕΠ,

– την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

  1. Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

– Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά

– την επίβλεψη εργασιών  και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου

– το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας

 

Μαραβελάκης Σταύρος

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1965. Απόφοιτος του ΔΠΘ από το τμήμα πολιτικών μηχανικών έχει μελετήσει και κατασκευάσει πολλά ιδιωτικά και δημόσια έργα. Είναι έγγαμος και πατέρας 3 παιδιών. Εκλέχθηκε δημοτικός σύμβουλος στις εκλογές του 2019.

Του έχουν μεταβιβαστεί οι παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες:

  1. Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

i. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων

ii. Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

  1. Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

– τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

  1. Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

– τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,

– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.

– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή

– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και  την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

  1. Τεχνικών Έργων και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη συνεργασίας του Δήμου Γαύδου με Τεχνικές Υπηρεσίες οποιουδήποτε Φορέα που να αφορά σε Μελέτες  και Επίβλεψη Έργων, Εκτέλεση Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεση Κτιριακών Έργων, Εκτέλεση Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεση Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.
  2. Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Οικοδομικών Αδειών και ελέγχου, Αυθαιρέτων.
Back To Top